Διαδικασία ξυλογραφίας

Διαδικασία ξυλογραφίας

1 / 11

Με τι πιέζουμε το χαρτί για να τυπωθεί το χαρακτικό; Με τη βοήθεια ενός ....

2 / 11

  1. Πρώτα … , μετά … και τέλος  … .

3 / 11

Που θα μπορούσε να χαραχτεί μια ξυλογραφία…..

4 / 11

Με ….. απλώνεται το μελάνι στην ξυλογραφική μήτρα.

5 / 11

Η κατασκευή της ανάγλυφης επιφάνειας αποκαλείται ξύλινη   .……    της νέας εικόνας.

6 / 11

Για την εκτύπωση γίνεται χρήση εκτυπωτικού ……

7 / 11

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την χάραξη είναι …..

8 / 11

Η διαδικασία της χάραξης θα ολοκληρωθεί όταν το επίπεδο σχέδιο θα μετατραπεί σε ………

9 / 11

Σχεδιάζουμε και στη συνέχεια χαράζουμε πάνω σε  ……  πλάκα.

10 / 11

Για την τύπωση της ανάγλυφης εικόνας χρησιμοποιείται ειδικό εκτυπωτικό …..

11 / 11

Στην ξυλογραφία τυπώνουμε, το ....