Διαδικασία λινοτυπίας

Διαδικασία λινοτυπίας

1 / 8

  1. Για τη διευκόλυνση της χάραξης τοποθετείται η πλάκα σε μια παγωμένη ή θερμαινόμενη επιφάνεια;

2 / 8

2. Τι είναι το λινόλαιο;

3 / 8

3. Το λινόλαιο χαράζεται με τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούνται και στην …….

4 / 8

4. Μετά τη χάραξη, μελανώνεται η πλάκα με εκτυπωτικό μελάνι και τοποθετείται στο …..

5 / 8

5. Τοποθετείται προσεκτικά στην μελανωμένη πλάκα το …..

6 / 8

6. Στη συνέχεια πρέπει να τραβηχτεί, με δύναμη, ο εκτυπωτικός μηχανισμός, που έχει σχήμα ….., ώστε κυλώντας να πιέσει το εκτυπωτικό χαρτί στο μελανωμένο λινόλαιο.

7 / 8

7. Σε κάθε χρώμα αντιστοιχεί ένα λινόλαιο και κάθε λινόλαιο πρέπει να εκτυπωθεί .... στο χαρτί.

8 / 8

8. Στο υψιτυπικό πιεστήριο επιτυγχάνεται η ….. των χρωμάτων από τις διάφορες πλάκες.