Λίστα Χαρακτών

Το 2022, με την στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, , ολοκληρώσαμε το ερευνητικό μας έργο (βλέπε και “Συλλογές”) με την συγκέντρωση και την ανάδειξη των χαρακτών καλλιτεχνών του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα.

21ος Αιώνας

20ος Αιώνας

19ος Αιώνας