Για εμας

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών (ΕΕΧ) σωματείο μη κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε το 1987 από ομάδα ονομαστών και καταξιωμένων Ελλήνων χαρακτών (Χάρος, Κατράκη, Γραμματόπουλος, Χάρος, Δαγκλής και Μαστιχιάδης κ.α.). Τα μέλη της Ένωσης πιστεύουν ότι ομαδικά μπορούν να επεμβαίνουν πιο δυναμικά στον εικαστικό χώρο και ότι θεραπεύουν καλύτερα την τέχνη τους όταν κοινοποιούν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους. Πιστεύουν επίσης ότι η τέχνη πρέπει και μπορεί να παράγεται και εκτός των εμπορικών κυκλωμάτων. Μεταξύ των σκοπών του Σωματείου είναι τόσο η διάδοση της παραδοσιακής Χαρακτικής Τέχνης (ξυλογραφία, χαλκογραφία και λιθογραφία), όσο και η ενθάρρυνση της σύγχρονης (ακόμα και εμπειρικής) χαρακτικής, η ευαισθητοποίηση του φιλότεχνου κοινού και η ένταξη των νέων καλλιτεχνών στον εικαστικό χώρο. Για αυτό, εδώ και 30 χρόνια, διοργανώνουμε εκθέσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, σεμινάρια και, από το 2009 και κάθε τρία χρόνια ανοιγόμαστε στη διεθνή χαρακτική με το Φεστιβάλ χαρακτικής και εκτυπώσεων της Αθήνας το International Athens Print Fest.

H ύπαρξη της ΕΕΧ αποτελεί έναν φορέα εγγύησης για το φιλότεχνο κοινό ότι οι ίδιοι οι δημιουργοί σχεδιάζουν, χαράσσουν και τυπώνουν στα εργαστήριά τους αυθεντικά αντίτυπα που χαρακτηρίζουν την τέχνη τους.