Εγγραφές νέων μελών

.

Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ΕΕΧ, δεχόμαστε αιτήσεις!

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε την παρακάτω αίτηση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : info@haraktes.gr

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει από την Τετάρτη 15/10 μέχρι και το Σάββατο 30/10.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν τον φάκελό τους μαζί με την αίτηση τους, στον χώρο της Ένωσης, «ΕΚΤόΣ» τις μέρες και ώρες λειτουργίας του, οι οποίες είναι Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 με 21:00 και Σάββατο 12:00 με 15:00
Διεύθυνση : Ι. Δροσοπούλου 17Α, 11257 Αθήνα

Οδηγός προετοιμασίας των φακέλων των υποψηφίων:

Ο φάκελος να περιέχει 20-30 αντιπροσωπευτικά έργα του υποψηφίου – υποψήφιας.

– όλα τα έργα να είναι υπογεγραμμένα, αριθμημένα και με χρονολογία.

– η τεχνική του κάθε έργου πρέπει να παρουσιάζεται ρητά (η «μεικτή τεχνική» ειδικά θα πρέπει να είναι αναλυτικά εξηγημένη).

– δεκτές όλες οι τεχνικές αναπαραγωγής με μήτρα: χαλκογραφία, λινοτυπία, ξυλογραφία, μεταξοτυπία, λιθογραφία και κολλαγραφία.

– τα ψηφιακά τυπώματα δεν γίνονται δεκτά έκτος αν έχουν γίνει αντικείμενα επεξεργασίας με μια από τις παραπάνω τεχνικές αφού έχουν τυπωθεί.

– από τα 20 έργα, δεκτά 2 μονότυπα (monoprint) το πολύ

– δεκτές 2 παραλλαγές του ίδιου έργου το πολύ

– δεν γίνονται δεκτές μονοτυπίες (monotype)

Τα έργα

– θα εξεταστούν ως προς την τεχνική αρτιότητα, το σχέδιο, την σύνθεση και την προσωπικότητα τους. Θα εξεταστεί και πόσο άρτια η κεντρική ιδέα σύλληψης του κάθε έργο έχει υλοποιηθεί.

– προτιμώνται οι υποψηφιότητες που αναδεικνύουν μια εικαστική πρόταση, δηλαδή μια ιδέα που ξεδιπλώνεται μέσα από τα έργα και που τους δίνει συνοχή και νόημα.

Συνοδευτικό υλικό:

– βιογραφικό σημείωμα

– συνοδευτική επιστολή

– και γενικώς όποια έντυπα μπορούν να δείξουν την σταδιοδρομία του/της υποψήφιου (τίτλος σπουδών, κατάλογος κ.λπ) ή ακόμα ηλεκτρονική ιστοσελίδα ή blog που συγκεντρώνει έργα του/της

Για πληροφορίες και την Αίτηση Εγγραφής Νέων Μελών μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: