ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1852 - 1931 ΑΙΓΙΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

Διατηρούσε κατάστημα χαρακτικής στην οδό Σταδίου. Έζησε και δούλεψε στο Παρίσι

Ξυλογραφίες

Μαθητής του Περικλή Σκιαδόπουλου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf