ΧΟΥΛΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΟΥΛΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έτος σπουδών: 1886

Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική. Υπήρξε μέλος της «Εταιρείας Φιλοτέχνων»

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf