ΧΟΡΟΒΙΤΣ ΑΛΦΟΝΣΟΣ

ΧΟΡΟΒΙΤΣ ΑΛΦΟΝΣΟΣ

Χρονολογία: 1898-1986

Ζωγράφος που ασχολήθηκε με ξυλογραφίες και λινόλεουμ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD