ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ

ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ

Χρονολογία: 1905 - 1988 ΙΝΔΙΑ

Τα πρώτα μαθήματα χαρακτικής τα πήρε από το χαράκτη T. Notton. Έργα της βρίσκονται στην Π.Δ. Ρόδου, στην Πινακοθήκη του «Παρνασσού», στην Ιονική Τράπεζα κ.α. Υπήρξε μέλος του ΚΕΕ (ΕΕΤΕ) και του Werkbund του Graz.

Μαθήτρια του Γαλάνη Δημήτριου και Γιαννουκάκη Δημήτριου

https://heraklionartgallery.gr/artist/charmpoyri-isavella/