ΦΟΥΣΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΟΥΣΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρονολογία: 1820 - 1847 ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Είναι από τους πρώτους Έλληνες λίθογράφους - ζωγράφους. Έργο του βρίσκεται στη Συλλογή
του Γιώργου Ι. Χριστοδουλόπουλου.

Λιθογράφος

Μαθητής του Γ. Μαργαρίτη

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf