ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Χρονολογία: 1966

Σπούδασε γραφιστική στην Βακαλό, ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ στο εργαστήριο του Δ. Μυταρά, Θ.Εξαρχόπουλου και Γ. Μήλιου. Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.