ΦΕΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΕΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χρονολογία: 1852 - 1916 ΑΘΗΝΑ- ΧΙΟΣ

Σπούδασε χαρακτική και ζωγραφική τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1870 και διακρίθηκε επανειλημμένως. Συνεργάστηκε με περιοδικά της εποχής του. Με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Τον Αύγουστο του 1892 διορίστηκε καθηγητής της χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών, όπου δίδαξε έως τον Σεπτέμβριο του 1915. Έργα του υπάρχουν επίσης στη Συλλογή της Alpha Bank, στο Μουσείο Χαρακτικής - Πινακοθήκη Γρηγοράκη, και σε ιδιωτικές συλλογές.

Ξυλογραφία, χαλκογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf