ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ – ΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ – ΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρονολογία: 1819

Τεχνική: Χαλκογραφία

https://www.aboutlibraries.gr/libraries/handle/20.500.12777/img_181