ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πήρε πτυχίο ζωγραφικής από την ΑΣΚΤ, από το εργαστήριο του Ν. Κεσσανλή. Επίσης πτυχίο χαρακτικής με δασκάλους τους Θ. Εξαρχόπουλο, Γ. Μήλιο και Α. Πειρουνίδη. Πήρε υποτροφία του ΙΚΥ για την χαρακτική. Έχει κάνει δύο ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του Ε. Ε.Τ.Ε. και της Ένωσης Χαρακτών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι:

Γκαλερί Χρυσόθεμις