ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έτος γέννησης: 1845 ΑΘΗΝΑ

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82