ΣΟΥΠΙΔΗΣ Γ.

ΣΟΥΠΙΔΗΣ Γ.

Έτος σπουδών: 1892

Ξυλογραφία

Μαθητής Νικόλαου Ι. Φέρμπου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf