ΣΚΟΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έτος σπουδών: 1848 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ξυλογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf