ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έτος γέννησης: 1835 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Χαλκογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf