ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ

Χρονολογία: 1911-1983

Μαθητής του Κωστή Παρθένη. Ζωγράφος που στράφηκε στην χαρακτική μετά το 1950. Ασχολήθηκε περισσότερο με οξυγραφίες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82