ΣΑΡΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι.

ΣΑΡΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι.

Έτος γέννησης: 1850 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ξυλογραφία, λιθογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf