ΡΟΜΠΟΤΗΣ Ν.

ΡΟΜΠΟΤΗΣ Ν.

Έτος δημιουργίας: 1873

Εργάστηκε, μαζί με τον αδελφό του, ως ξυλογράφος στην εικονογράφηση του Μώμου (1873-1876), της Κωνσταντινούπολης, του πρώτου ελληνόφωνου εντύπου, στο οποίο δημοσιεύονται υπογεγραμμένες γελοιογραφίες, καθώς και σε βιβλία στις αρχές του 20ού αιώνα. Έργα του βρίσκονται στη Συλλογή Ιάκωβου Γ. Βαγιάκη.

Ξυλογραφία

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf