ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Χρονολογία: 1859 - 1926 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ

Κατάγεται από εικαστική οικογένεια. Στο Παρίσι σπούδασε ζωγραφική και λιθογραφία.

Λιθογράφος

Μαθητής του Σπυρίδωνα Προσαλέντη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82