ΠΛΑΤΗΣ ή ΠΛΑΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

ΠΛΑΤΗΣ ή ΠΛΑΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

Χρονολογία: 1838 - 1928 ΤΗΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Σπούδασε ξυλογραφία, χαλκογραφία, ξυλογλυπτική, αλλά και ζωγραφική, με την υποστήριξη του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά της εποχής του και εικονογράφησε σχολικά βιβλία και ημερολόγια. Ασχολήθηκε κυρίως με την ξυλογλυπτική, όπου διέπρεψε, αλλά και με τη διδασκαλία της ιχνογραφίας σε διάφορα εκπαιδευτήρια και σχολές.

Ξυλογραφία, χαλκογραφία

Μαθητής Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%82