ΠΙΤΣΑΜΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΠΙΤΖΑΜΑΝΟΣ)

ΠΙΤΣΑΜΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΠΙΤΖΑΜΑΝΟΣ)

Χρονολογία: 1787-1825 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Αρχιτέκτων, τοπογράφος μηχανικός, αρχαιολόγος, γλύπτης και ζωγράφος. Δημιούργησε προσωπογραφίες σε χαρακτικά και μια κάτοψη του Πανεπιστημίου των Ιονίων Νήσων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82