ΠΙΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρονολογία: 1945

Σπούδασε στην ΑΣΚΤ, σπουδάζοντας ζωγραφική, χαρακτική, τυπογραφία και τέχνη του βιβλίου με δασκάλους τους Γ. Μαυροΐδη, Κ. Γραμματόπουλο και Γ. Παπαδάκη, ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με περιοδικά ως γελοιογράφος. Συνέχισε με σπουδές στη σκηνογραφία με τον Β. Βασιλειάδη και κατόπιν στη χαρακτική στο Παρίσι, στην École des Beaux-Arts (1982-1985).  Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών (1987), καθώς και τακτικό μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ.

https://heraklionartgallery.gr/portfolio/synthesi-2/