ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ (ΠΑΙΣΙΟΣ)

ΠΑΪΣΙΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ (ΠΑΙΣΙΟΣ)

Έτος γέννησης: 1841

Λούπιδα Θράκης

Ξυλογραφία, Λιθογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf