ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

Χρονολογία: 1945

Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική, καλλιτεχνική τυπογραφία και τέχνη του βιβλίου στη Φλωρεντία. Ως χαράκτης εξειδικεύεται στη χαλκογραφία (χάραξη με καλέμι και οξυγαρφία), ενώ τα θέματά του αφορούν τη φυσική ή ιδεατή πραγματικότητα. Τεχνοτροπικά συνδυάζει τον υπερρεαλισμό, τον συμβολισμό αλλά και τον ρεαλισμό και τον εξπρεσιονισμό.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82