ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Χρονολογία: 1805

Τεχνική: Χαλκογραφία

https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/EIM/000042-353409