ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χρονολογία: 1867 - 1927 ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ

Συνεργάστηκε με περιοδικά της εποχής του. Δίδαξε σχέδιο στην Χαλκίδα και υπήρξε δάσκαλος του χαράκτη και ζωγράφου Γιώργου Οικονομίδη.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf