ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ

Έτος γέννησης: 1903-1981

Τεχνική: Ξυλογραφία

Μαθητής του Γαλάνη Δημήτριου.