ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Έτος σπουδών: 1884

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf