ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Χρονολογία: μέσα 19ου