ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Χρονολογία: 1828-1871

Τεχνική: Λιθογραφία

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82