ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ

Χρονολογία: 1957

Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (1981-1986) κοντά στους Δ. Μυταρά και Ν. Κεσσανλή. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα σκηνογραφίας με το Β. Βασιλειάδη και χαρακτικής με το Θ. Εξαρχόπουλο.

http://www.nikias.gr/ell/product/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%BD