ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΩΤΗΣ

Χρονολογία: 1808-1886

Δούλευε θρησκευτικά θέματα. Τρεις προσωπογραφίεςπου είχε δημιουργήσει ο ίδιος, του Καραϊσκάκη, του Καποδίστρια και του Βύρωνα, βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη.