ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρονολογία: Α' τέταρτο 19ου - μετά το 1842 ΗΠΕΙΡΟΣ

Χρυσοχόος, σπουδαστής της Καλλιτεχνικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας έχει χαράξει προσωπογραφίες και χάρτες.

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf