ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΟΣ

Χρονολογία:1954

Σπούδασε χαρακτική στην Ecole des Beaux-Arts (1974-1978). Ασχολείται με τη χαρακτική και ιδιαίτερα με το σχέδιο.

https://www.miltospantelias.gr/index.html