ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΣ

Χρονολογία: 1817

Τεχνική: χαλκογραφία