ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

Χρονολογία: 1816

Τεχνική: Χαλκογραφία