ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Έτος δημιουργίας: 1910

Εικονογράφησε με ξυλογραφίες του τα βιβλία Τα μυστήρια των φακιρών (1910) και Φακίραι και απόκρυφαι
επιστήμαι (1923). Εργάστηκε ως τσιγκογράφος στη στοά Μαρουλή 22.

Ξυλογραφία

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf