ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΟΥΛΑ

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΟΥΛΑ

Χρονολογία: 1905-1992

Μαθήτευσε κοντά στη μητέρα της Άννα Μπεκιάρη και αργότερα κοντά στους Θ. Τριανταφυλλίδη ζωγραφική και Γ. Βελισσαρίδη χαρακτική. Στα μορφοπλαστικά στοιχεία των έργων της ιδιαίτερα στο χρώμα και στον τρόπο που διαβαθμίζει τους τόνους για να δώσει μια εξωπραγματική διάσταση στο φως, παρατηρείται μια έντονη επίδραση του Ο. Redon.

Μαθήτρια του Γιώργου Βελισσαρίδη

http://www.nikias.gr/ell/product/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1