ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χρονολογία: 1960

Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole des Beaux-Arts (1980-1988) στο Παρίσι, και συνέχισε με σπουδές χαρακτικής στην ΑΣΚΤ κοντά στο Θ. Εξαρχόπουλο. Έχει παρουσιάσει τα έργα της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

http://www.nikias.gr/ell/product/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE