ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έτος σπουδών: 1882

Ξυλογραφίες του δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Αττικόν Μουσείον, στο Εικονογραφημένον Ημερολόγιον, κ.ά.  Το 1893 ταξίδεψε στην Ευρώπη για να τελειοποιήσει τις γνώσεις του στη χαρακτική και να προμηθευτεί και νέα εργαλεία ξυλογραφίας.

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf