ΜΟΥΛΟΥ ΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΟΥΛΟΥ ΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Χρονολογία: 1943

Σπούδασε στην ΑΣΚΤ Χαρακτική με καθηγητή τον Κ. Γραμματόπουλο.

https://haraktes.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1/