ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Χρονολογία: 1927-2004

Σπούδασε στο Παρίσι στην Ecole des Beaux-Arts, στην Ecole des Arts Decoratifs και στη Ecole Mosaique de Ravenne. Ασχολείται σχεδόν με όλες τις θεματικές κατηγορίες τόσο στη ζωγραφική όσο και στη λιθογραφία.

https://www.nationalgallery.gr/artist/moschidis-pavlos/