ΜΟΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χρονολογία: 1916-2009

Εκτός από τη ζωγραφική ασχολείται και με την χαρακτική (ξυλογραφία, οξυγραφία, λιθογραφία) με επιροή από τον Κεφαλληνό και Κόντογλου. Γνωρίζεται με τον Γιάννη Τσαρούχη, τον Χρήστο Καπράλο και τον Νίκο Νικολάου. Ο Μόραλης είναι μεταξύ των σπουδαστών που ο Κωνσταντίνος Παρθένης επιλέγει για το εργαστήριό του. Το 1936 θα συμμετέχει στην Έκθεση Ελληνικής Χαρακτικής στην Τσεχοσλοβακία (το κείμενο του καταλόγου υπογράφει ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου). Στο Παρίσι παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον Charles Guérin και τοιχογραφίας στο εργαστήριο του Ducos de la Haille. Το 1940 εκθέτει μια σειρά χαρακτικών με την ομάδα «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» στον Πειραιά – ο ίδιος μάλιστα θα φιλοτεχνήσει και το εξώφυλλο του καταλόγου. Το 1947 εκλέγεται τακτικός καθηγητής της προπαρασκευαστικής τάξης στην ΑΣΚΤ και ξεκινά να διδάσκει από τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82