ΜΗΤΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Χρονολογία: 1854 - 1886 ΑΝΔΡΟΣ

Ή Μυτήλιας / Μιτύλας / Μητίλας / Μιτήλας / Μιτίλας
/ Μυτίλιας. Μαθητής του Νικηφόρου Λύτρα, που τον ξεχώριζε, έζησε και εργάστηκε στην Άνδρο. Έργα του βρίσκονται στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη Άνδρου και στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
(ΕΛΙΑ).

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

https://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf