ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ Κ.

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ Κ.

Έτος δημιουργίας: 1905

Ξυλογραφίες του δημοσιεύονται το 1905 στο Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον και βρίσκονται στη Συλλογή Ιάκωβου Γ. Βαγιάκη.

Ξυλογραφία

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf