ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.

Χρονολογία: 1844 - 1897 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΟΔΗΣΣΟΣ

Ξυλογραφία

Μαθητής Αριστείδη Λ. Ροβέρτου

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/melh_dep/papers/pavlopoulos_ellhnikh_xaraktikh.pdf