ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Χρονολογία: 1859

Τεχνική: Λιθογραφία